Nu är det dags för val till ny institutionsstyrelse

2017-09-23

Nu är det dags för val till ny institutionsstyrelse. Nuvarande styrelses mandatperiod går ut vid årsskiftet. Den nya styrelsens mandat kommer löpa under tre år från 2018-01-01 till 2020-12-31.

Styrelsen är sammansatt av fyra ordinarie  ledamöter samt fyra suppleanter från lärarkorporationen och en ordinarie samt en suppleant från TA-korporationen (teknisk och administrativ personal). I styrelsen ingår också studeranderepresentanter som utses av studerandeorganisationerna. Institutionens prefekt är ordförande i styrelsen. Ställföreträdande prefekt är prefektens personliga ersättare i styrelsen.

Vid styrelsens möte den 24 maj beslutades, i enlighet med Uppsala universitets valföreskrifter, följande valförfarande och tidplan:

Valnämnd
Marie Ols, administrativ chef, institutionsstyrelsens sekreterare
Jennifer Aulin, kursadministratör, ledamot institutionsstyrelsen
Micael Jansson, personalsamordnare

Tidplan
25/9
Val utlyses och röstlängd anslås (digitalt anslag)
        Röstlängden fastställer både rösträtt och valbarhet.
       Länk till Röstlängd Lärare
       Länk till Röstlängd TA
3/10  Definitiv röstlängd fastställs                                          
9/10  Nomineringstiden börjar (digital nominering)
13/10 Nomineringstiden avslutas
16/10 Nominerade anslås (digitalt anslag)
23/10 Val förättas i sal 12:130, 12.15 – 13.00.
          Röstsammanräkning efter 13.00.
          Förtids- och poströstning kommer tillåtas.
24/10 Valprotokoll anslås (digitalt anslag)  

Information om valprocessen kommer kontinuerligt uppdateras och anvisningar kommer skickas ut via mejl till EDUs medarbetarlista.

Läs mer om Uppsala universitets föreskrifter för val till institutionsstyrelse
Läs mer om styrelsens sammansättning och uppdrag i Uppsala universitets arbetsordning

Institutionsnytt