Inför styrelseval - Fastställda röstlängder

2017-10-03

Fastställda röstlängder

Nu är röstlängder för respektive valkorporation fastställd.
Röstlängden anger rösträtt och valbarhet.

Fastställd röstlängd Lärare
Fastställd röstlängd TA

Den 9 oktober öppnar nomineringsverktyget och är öppet till den 13 oktober. Den nominerade ska vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen.

När du nominerar - tänk på att styrelsen bör ha en jämn könsfördelning.

Information inför nomineringsprocess kommer e-postas ut  till EDUs medarbetare den 8 oktober via medarbetarlistan.

Institutionsnytt