Ny bok: Undersöka och utveckla undervisning, red. Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin

2017-10-05

Professionell utveckling för lärare

Boken erbjuder konkreta och autentiska exempel på hur beprövad erfarenhet och utbildningsvetenskaplig forskning kan användas som stöd för utveckling av såväl undervisning som didaktisk kunskap. Detta sker genom att forskare och lärare möts i så kallad didaktisk utvecklingsdialog om och utveckling av konkreta undervisningsfall där lärare berättar om hur de hanterat ett dilemma i sin undervisning.

Med bidrag från flera av institutionens medarbetare.

Institutionsnytt