Matematikdidaktiken flyttar till nya korridorer

2017-10-08

Medarbetare i matematikdidaktikgruppen är i full färd att flytta till nya arbetsrum. EDU har tagit över rum efter IT-avdelningen i korridor 21:2 och dit flyttar nu delar av matematikdidaktikgruppen. Gruppen kommer också disponera rum i korridor 21:1. 

Institutionsnytt