Nu kan du nominera inför styrelsevalet

2017-10-09

Nu är nomineringsformuläret inför styrelseval publicerat på vår interwebb.

Du behöver logga in med de lösenord du använde på vår gamla internwebb. Om du inte har tillgång till uppgifterna kan du beställa dem via nomineringssidan.

Nomineringstiden löper till den 13 oktober. Nomineringsformuläret är stängt.

/Valnämnden

Institutionsnytt