Jonas Almqvist ny ordförande för SWERA

2017-10-12

Jonas Almqvist, professor i didaktik vid Uppsala universitet, valdes till ny ordförande för Swedish Educational Research Association (SWERA) vid årsmötet den 4 september 2017. SWERA är en nationell förening med ambitionen att på olika sätt främja svensk forskning och praktik i ämnen som Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik. Arbetet sker bland annat i samarbete med de övriga nordiska länderna. SWERA har huvudansvaret för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Vid de årliga konferenserna möts forskare och doktorander för att diskutera forskning och frågor om till exempel fältets kunskapsbidrag, vetenskaplig kvalitet i forskning och forskarutbildning samt utveckling av tidskriftsarbete och publicering. Konferenserna genomförs med seminarier, symposier och rådslag om forskarutbildning, forskningspolitik och publicering.

Kontakt för mer information: Jonas Almqvist, jonas.almqvist@edu.uu.se

Institutionsnytt