Kom och diskutera skolans kunskapssyn!

2018-02-12

Magnus Henrekson (prof. nationalekonomi) är redaktör till boken Kunskapssynen och pedagogiken om varför skolan slutat leverera och hur det kan åtgärdas. Han menar att skolans kunskapssyn behöver förändras, både för att höja resultaten och skapa mindre stress bland eleverna. Det är alltför stort fokus på elevers eget sökande efter information, bokens författare gör också gällande att den kunskapssyn som dominerar dagens skola förefaller se kunskap som något subjektivt.

Henrekson presenterar bokens huvudteser och syn på vad som är skolans och lärarutbildningens utmaningar, därefter följer öppen diskussion.

Tisdagen den 27 februari, kl 15.15-17:00

Bertil Hammer 24:K104

Vänligen Ylva Bergström
Bitr. prefekt
018 471 24 81, 070 167 98 64
ylva.bergstrom@edu.uu.se

Institutionsnytt