Val av nya skyddsombud

2019-02-11

Institutionen behöver välja nya skyddsombud. På grund av institutionens storlek behöver vi välja två skyddsombud: en för lärarkategorin (eftersom jag slutar som skyddsombud den 1/3) och en för T/A-personal. Håkan Forsberg har anmält intresse för lärarkategorin.

Fram till den 15/2 (kl. 15.) finns det möjligheter att nominera kandidater (man får naturligtvis förslå sig själv). Det kan man göra per e-post till mig eller genom att lägga ett förslag i mitt postfack. Därefter följer en valprocedur (vars former beror på antalet kandidater). Jag återkommer till det senare.

Information om skyddsombudens uppgifter finner man på följande länk: http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/skyddsombud/

Vänligen
David Sjögren

Institutionsnytt