Lärarutbyte och personalfortbildning

Via Erasmusprogrammet kan lärare och administratörer ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Det är också möjligt att bjuda in lärare/personal från europeiska lärosäten, och ett litet antal utomeuropeiska lärosäten, för att undervisa eller jobbskugga/fortbilda sig vid Uppsala universitet. Det är dock alltid det sändande lärosätet som finansierar utbytet/fortbildningen.

International Staff week, konferenser mm i Europa annonseras fortlöpande :
(Se även Medarbetarportalen, sök på "Staff Week")

Aktuella utlysningar

Reseporträtt

Erasmusprogram inom Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik i Europa för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet. 

De 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i programmet som så kallade "programländer". Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

Lärarutbyte och personalfortbildning i Europa

Partneruniversitet - Institutionens Erasmus+ avtal
Partneruniversitet - Internationella kansliets Erasmus+ avtal
Information och ansökan till Erasmusutbyten (Lärarutbyte)
Information och ansökan till Erasmusutbyten (Personalfortbildning​)
Lärarutbyte och personalutbyte genom Nordplus

Jobbskuggning för lärare och administrativ personal, behövs inte något avtal, endast en kontakt.


För mer information kontakta Katarina Gahne. Om du bestämt dig för ett utbyte fyll i blanketten här ovan, och skicka till katarina.gahne@edu.uu.se

Erasmusprogram utanför Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte med ett litet antal utomeuropeiska universitet för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Personal-/Lärarutbyte utanför EU

Information och ansökan


För mer information kontakta Katarina Gahne. Om du bestämt dig för ett utbyte fyll i blanketten på anvisade hemsidor.