Högre seminariet i Utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Sara Lindberg
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Sara Lindberg lägger fram sitt 10%-manus. Manuset kan erhållas från författaren Sara.Lindberg@edu.uu.se