Mobila förskolan: möjligheter och utmaningar

Konferensen ordnas av Uppsala universitet och den forskargrupp som studerar mobila förskolor i Sverige inom ramen för forskningsprojekten Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik och Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor.

Syftet är att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan för alla som arbetar med och inom mobila förskolor. 

Konferensen riktar sig till samtliga pedagoger och chaufförer i mobila förskolor runtom i Sverige.

Se inbjudan