Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus hörsal Betty Pettersson
  • Föreläsare: Huvudsekreterare för UVK Eva Björck, koordinator Kerstin Nordstrand, forskningssekreterare Dan Porsfelt och förmodligen också ordförande Petter Aasen.
  • Kontaktperson: caroline liberg
  • Seminarium

Möte om den verksamhet som Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK), Vetenskapsrådet, bedriver.

På agendan står följande punkter:

* UVK status och utveckling inom Vetenskapsrådet

* UVK:s bidragsportfölj de närmaste tre åren

* Ansökningsförfarandet och policy för sakkunniggranskning

* Open access och något om infrastruktur inom det utbildningsvetenskapliga fältet

* Ny ämnesöversikt inför kommande forskningsproposition

* Samverkansfrågor och utbildningsvetenskapens ekosystem framför allt avseende förskola och skola