Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Sara Forsberg, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Sara Forsberg, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet: "Going places - Internationalization of education, place attachment and mobility"

Sara Forsberg, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet: Going places - Internationalization of education, place attachment and mobility.

Presentation och diskussion av pågående avhandlingsarbete

Textunderlag kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, sara.forsberg@kultgeog.uu.se någon vecka innan seminariet.

Alla intresserade är välkomna.