Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Tobias Dalberg, doktorand i utbildningssociolog
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Tobias Dalberg, doktorand i utbildningssociolog: "Forskarkarriär och fält. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft"

Tobias Dalberg, doktorand i utbildningssociolog: Forskarkarriär och fält. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft

Slutseminarium (aka 90 %-seminarium), ventilering av Tobias Dalbergs avhandlingsmanus

Kommentator: meddelas senare.

Huvudhandl. Mikael Börjesson, bitr. handl. Martin Gustavsson och Donald Broady.

Manuset kan någon vecka i förväg erhållas från författaren, tobias.dalberg@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.