Disputation Sara Levander

Sara Levander disputerar med avhandlingen: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare.

Huvudhandledare: Eva Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Biträdande handledare: Maja Elmgren, Institutionen för kemi, Uppsala universitet
Opponent: Seniorprofessor Sverker Lindblad, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
Betygsnämndsledamöter: Jonas Almqvist, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Lisbeth Lundahl, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Thomas Karlsohn, Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria