Judit Novak lägger fram sin doktorsavhandling "Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection"

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Professor Elisabet Nihlfors
  • Disputation

Disputation

Huvudhandledare: Professor Elisabet Nihlfors, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: Professor Sharon Rider, Teoretisk filosofi, Filosofiska Institutionen Uppsala universitet samt Professor em. Ulf P Lundgren Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningstider, Uppsala universitet.

Opponent: Professor Guy Neave, University Twente, Nederländerna

Betygsnämndsledamöter: Docent Helen Melander, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Professor Jorunn Møller, Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Oslo universitet; Professor Håkan Gustafsson, Juridiska institutionen, Karlstads universitet; Professor Sharon Gewirtz, School of Education, Communication & Society, King´s College, London; Docent Stephan Rapp, Högskolan för lärande & Kommunikation, Jönköping.