Högre seminarium i didaktik

Hanna Hofverberg lägger fram sitt avhandlingsmanus (90%-seminarium): ”Crafting sustainable development”. Diskutant är Professor Mikael Quennerstedt, Örebro Universitet.
Manus kan erhållas från författaren hanna.hofverberg@edu.uu.se två veckor innan seminariet.

Handledare: David O. Kronlid och Leif Östman