Utbildningssociologiska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria Göteborgs universitet: "Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000." Kontakta författaren för textunderlag.