Utbildningssociologiska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Hassan Sharif
  • Kontaktperson: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Hassan Sharif, Uppsala universitet och Södertörns högskola: "Nyanlända ungdomars språkliga kapital." Kontakta författaren för textunderlag.