Högre seminarium i pedagogik

Avhandlingsseminarium, 10% Caroline Snäckerström Sims

Caroline Snäckerström Sims: Inclusiva education for gifted students.
Diskutand: Jenny Wiksten Folkeryd, Uppsala universitet

Underlag kan erhållas från Caroline.