Högre seminarium i didaktik

Lolita Gelinder: 50 %-manus
Diskutant är FD Ninitha Maivorsdotter från Högskolan Skövde.
Kontakta författaren för textunderlag