Disputation Tobias Dalberg

Tobias Dalberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi: Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft 

Huvudhandledare: Professor Mikael Börjesson, EDU, Uppsala universitet.
Biträdande handledare: Professor emeritus Donald Broady, EDU och Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Docent Martin Gustavsson, SCORE Stockholms universitet.
Opponent: Docent Per Wisselgren, Umeå universitet
Betygsnämndsledamöter: Docent Esbjörn Larsson, EDU, Uppsala universitet; Professor Alexandra Waluszewski, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet; Professor emerita Boel Berner, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.