Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Kontaktperson: Jenny Wiksten Folkeryd
  • Seminarium

Avhandlingsseminarium, 10 %, Oscar Björk

Doktorand: Oscar Björk
Titel: Innehåll i elevtexter på lågstadiet
Handledare: Jenny W. Folkeryd (huvudhandledare), Caroline Liberg (biträdande handledare), Åsa af Geijerstam (biträdande handledare)
Läsare (diskutand): Maria Westman, lektor i didaktik med inriktning svenska, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Manus kan fås från oscar.bjork@edu.uu.se efter den 17 april.