Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Niklas Pihl
  • Kontaktperson: Eva Lundqvist
  • Seminarium

Lic-uppsatsseminarium
Licentiand: Niklas Pihl
Titel: Didaktisk modellering för att synliggöra och hantera komplexitet i elevers samtal om socio-vetenskapliga dilemman i naturkunskap på gymnasiet.

Handledare: Eva Lundqvist (huvudhandledare), Jonas Almqvist (biträdande handledare)
Läsare (diskutand): Clas Olander, lektor i NV-didaktik, Institutionen för natur-miljö-samhälle vid Malmö universitet.

Från 14 maj finns manus via: niklas.pihl@edu.uu.se