Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Gustav Berry
  • Seminarium

Gustav Berry ventilerar ett avhandlingsavsnitt under rubriken "Staten och den kvinnliga jordbruksundervisningen".

Underlag erhålls via mejl till Gustav Berry