Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Josefine Krigh
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Josefine Krigh lägger fram sitt 50%-manus: De moderna språken. Rekrytering och utbud samt gruppers användning av språkstudier i svensk grund- och gymnasieskola.
Kommentator är Linus Salö, sociolingvist, KTH.
Texten fås genom att mejla Josefine (josefine.krigh@edu.uu.se)