Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Anna Bennich Björkman
  • Kontaktperson: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Anna Bennich Björkmans 10%-manus, "Social Mobility in the Swedish Periphery".
Kommentator: Donald Broady
Underlag kan fås från förf., anna.bennich-bjorkman@edu.uu.se