Högre seminarium i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Astrid Collsiöö
  • Kontaktperson: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Astrid Collsiöös 10%-manus.
Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., astrid.collsioo@edu.uu.se