Disputation - Germund Larsson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Kontaktperson: Åsa Hammarborg
  • Disputation

Germund Larsson disputerar på avhandlingen "Förbrytelser och förvisningar. Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905-1961.

Opponent: Professor Susanna Hedenborg Malmö universitet
Betygsnämnd:
Johanna Sköld, Linköpings universitet, Tema Barn
Björn Norlin, Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Mikael Börjesson, Uppsala universitet

Handledare: Johannes Westberg och Samuel Edquist