Disputation Gabriella Gejard

Gabriella Gejard disputerar i pedagogik med avhandlingen: Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion.

Huvudhandledare: docent Helen Melander, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: docent Marie Karlsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Opponent: Professor Camilla Björklund, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Betygsnämndsledamöter: Kajsa Bråting, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Anna Palmer, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Nigel Musk, Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation