Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Maria Weiland
  • Kontaktperson: Malena Lidar
  • Seminarium

Maria Weiland lägger fram sitt lic-avhandlingsmanus Undervisningsinnehållets komplexitet - naturorienterande undervisning på lågstadiet

Maria Weiland lägger fram sitt lic-avhandlingsmanus Undervisningsinnehållets komplexitet - naturorienterande undervisning på lågstadiet

Diskutand är Karim Hamza, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik, Stockholms universitet 

Handledare: Malena Lidar (huvudhandledare), Leif Östman (biträdande handledare)

Manus kan erhållas från författaren via mail, maria.weiland@edu.uu.se