Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Thomas Nygren
  • Kontaktperson: Thomas Nygren
  • Seminarium

Thomas Nygren presenterar:
Digital medborgarlitteracitet – utmaningar, möjligheter och evidens

"Digital medborgarlitteracitet – utmaningar, möjligheter och evidens"

Hur kan skolan bidra till att stimulera och utveckla ungdomars kritiska tänkande i samhället, olika ämnen och digitala miljöer? En analys av 2644 ungdomars nyhetsflöden kommer att presenteras liksom en planerad studie av ytterligare cirka 4000 nyhetsflöden inför valet. Föreläsningen kommer också att påvisa ungas förmåga och oförmåga att kritiskt granska digitala nyheter utifrån en studie av 577 ungdomars och 1222 vuxnas digitala källkritiska förmågor. Vid presentationen synliggörs vad kritiskt tänkande kan innebära i olika ämnen och i digitala världar och hur vi i pågående projekt arbetar för att undersöka och främja det vi kallar digital medborgarlitteracitet. Presentationen utgår från projekt finansierade av Vinnova och Uppsala universitet där forskare i didaktik, psykologi och människa-datorinteraktion tillsammans med lärare, designers och vetenskapskommunikatörer undersöker olika material och metoder för att på olika sätt att stimulera kritiskt tänkande.

Litteratur som kommer att beröras:

Ulla Carlsson (2018) Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga (s. 51-84)

McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M., & Wineburg, S. (2018). Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning. Theory & Research in Social Education, 1-29.

McGrew, S., Ortega, T., Breakstone, J., & Wineburg, S. (2017). The Challenge That's Bigger than Fake News: Civic Reasoning in a Social Media Environment. American Educator, 41(3), 4.

Nygren, T., Haglund, J., Samuelsson, C. R., Af Geijerstam, Å., & Prytz, J. (2018). Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school. Education Inquiry, 1-20.

Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2018). The fake news game: actively inoculating against the risk of misinformation. Journal of Risk Research, 1-11.

Van der Linden, S., Leiserowitz, A., Rosenthal, S., & Maibach, E. (2017). Inoculating the public against misinformation about climate change. Global Challenges, 1(2).

Willingham, D. T. (2008). Critical thinking: Why is it so hard to teach? Arts Education Policy Review, 109(4), 21-32.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). Lateral Reading: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information.