Högre seminarium i pedagogik

Kristina Walldén Hillström lägger fram sitt 90% manus

Kristina Walldén Hillström lägger fram sitt 90% manus:
 I samspel med surfplattor – Förskolebarns deltagande i digitala literacyaktiviteter
Diskutand är Polly Björk-Willén biträdande professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet
 

Handledare är Ann-Carita Evaldsson (huvudhandledare), Fredrik Lindstrand (biträdande handledare)

Manus kan erhållas från författaren via mail  kristina.wallden-hillstrom@edu.uu.se