Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Germund Larsson
  • Seminarium

Germund Larsson ventilerar sin text ”Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967”,

Underlag erhålls via mejl till Germund Larsson.