Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Leif Östman
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Leif Östman: "Towards a didactical theory of embodied teaching and learning"