Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

Eva Sallstedt presenterar ett utkast till sin masteruppsats ”Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900”.

Underlag erhålls efter mejl till Esbjörn Larsson