Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –16.15
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Föreläsare: Jon Hindmarsh
  • Kontaktperson: Helen Melander
  • Seminarium

“Studies in workplace interaction and professional learning environments”
Professor Jon Hindmarsh, King’s Business School, London
Helen Melander Bowden, Jonas Risberg, and Erica Sandlund