Högre seminarium i pedagogik

Anna Johansson lägger fram sitt 10 %-manus. Titel på manuset är "Nyanlända elever i behov av specialpedagogiska stödinsatser"
Läsare är Johanna Svahn, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Anna Johansson skickar manuset till intresserade vid förfrågan.
0anna.johansson@edu.uu.se