Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

David Sjögren ventilerar sin text ”Trapped between parents, regulations and the local school board: Limitations on teachers, power, independence and leverage in the mid-19th century Sweden” och Anne Berg ventilerar sin text ”Disciplinens politiska funktion: Arbetarföreningarnas sanktionssystem och medborgarskapandet, ca 1845–1885”.

Underlag erhålls via mejl till Esbjörn Larsson