Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Föreläsare: Prof. Monica Rosén vid Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Jenny Wiksten Folkeryd
  • Seminarium

Prof. Monica Rosén vid Göteborgs universitet presenterar forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM), https://qrm.gu.se

QRM är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Metodutvecklingen inom det kvantitativa metodområdet har varit intensiv under de senaste 30 åren. I dag är kompetens kring avancerade statistiska metoder en förutsättning för att med framgång kunna angripa många utbildningsvetenskapliga frågor Under samma period har en stor andel av pedagogik-forskarsamhället valt att vända denna utveckling ryggen till förmån för kvalitativa metoder. I Sverige har det medfört att de kvantitativa metodkunskaperna har försvunnit vid många utbildningsvetenskapliga institutioner. QRM vill bidra till en återuppbyggnad av denna kvantitativa metodkompetens.

QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen. QRM har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till en uppbyggnad av kompentens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning. QRM erbjuder:
• Forskarkurser inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från både stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
• En årlig konferens
• Medlemskap i QRMs nätverk
• Rådgivning/experthandledning

Alla intresserade är välkomna.