Disputation Hanna Hofverberg

Hanna Hofverberg disputerar i didaktik med avhandlingen: Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education.  

Huvudhandledare: Docent David Kronlid, Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Biträdande handledare: Professor Leif Östman, Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Opponent: Professor Jeppe Læssøe, Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Betygsnämndsledamöter: Professor Malin Ideland, Malmö Universitet, Institutionen för Naturvetenskap, Docent Iann Lundegård, Stockholms Universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik, samt Professor Eva Hultin, Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier