Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Tema: Etik och etikprövning. Representanter för flertalet projekt kommer att presentera
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Representanter för flertalet projekt kommer att presentera sina etiska reflektioner och etikprövningar som grund för en diskussion kring överväganden, både kopplat till etikprövning och till etiskt handlande i våra forskningsgärningar. Varmt välkomna!