Utbildningssociologiska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Gergei Farkas, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Gergei Farkas, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, Där näringslivets nätverk föds: En longitudinell studie av könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter vid en elitutbildning, och deras karriäreffekter.
Alla intresserade är välkomna.