Högre seminarium i didaktik

Cecilia Eriksson lägger fram sitt 60%-manus och Leif Östman är läsare. Text kan erhållas från Cecilia.