Högre seminariet i utbildningssociologi

Språk som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer
S.k. slutseminarium eller 90 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Josefine Krigh, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Kommentator: Jan Thorhauge Fredriksen, lektor vid Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns universitet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Josefine Krigh josefine.krigh@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.