Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Nelli Piattoeva
  • Kontaktperson: Henrik Román
  • Seminarium

Nelli Piattoeva: Nations and numbers. The banal nationalism of education performance data

Nelli Piattoeva är docent i utbildningsvetenskap vid universitetet i Tammerfors, Finland och adjungerad professor i internationell och jämförande utbildningspolitisk forskning vid Uleåborgs universitet, Finland. För textunderlag inför seminariet, kontakta Maria Rosén: maria.rosen@rut.uu.se