Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Anne Berg
  • Seminarium

Anne Berg ventilerar texten "Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885".

Underlag erhålls genom mejl till Anne Berg.