Disputation Niklas Pihl

Niklas Pihl försvarar sin licentiatavhandling i didaktik med titeln: Att erbjuda och realisera syften - En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap. 

Huvudhandledare: Docent, Eva Lundqvist, EDU, Uppsala Universitet
Biträdande handledare: Professor Jonas Almqvist, EDU, Uppsala Universitet
Opponent: Docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapernas didaktik, Stockholms Universitet
Betygsnämndsledamöter: Lektor Ammie Berglund, Katedralskolan, Uppsala, Docent Karin Hjälmeskog, EDU, Uppsala Universitet, Lektor Kajsa Kramming, EDU, Uppsala Universitet