Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus hörsal Betty Pettersson
  • Föreläsare: Professor Jonna Bornemark, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Maria Rosén
  • Seminarium

Jonna Bornemark: Den mätbara skolan och det omätbaras renässans

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. 2018 kom hon ut med boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, som blivit väl mottagen och flitigt diskuterad i skilda sammanhang. I sin föreläsning aktualiserar hon frågor om skola och akademi utifrån de filosofiska perspektiv som presenteras i boken.

Ordförande för seminariet är Maria Rosén och Andreas Bergh

https://www.sh.se/kontakt/forskare/jonna-bornemark

http://volante.se/forfattare-och-talare/jonna-bornemark/