Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 24:103
  • Föreläsare: Mona-Lisa Henriksson
  • Kontaktperson: Leif Östman
  • Seminarium

Mona-Lisa Henriksson lägger fram sitt 50%-manus. Diskutand på seminariet är Pernilla Andersson, lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet.